Blue Flower

 !!Belangrijke informatie!!

Langs deze weg willen wij u op de hoogte brengen dat wij per 1 mei 2019 gaan stoppen met de activiteiten in Stichting Speel-o-theek Buitengewoon. De reden dat wij hebben besloten te stoppen is de al jarenlange terugloop van leners en vrijwilligers. Op dit moment hebben wij nog maar 10 leden die regelmatig spelmateriaal lenen.

In de afgelopen jaren hebben we meerdere keren met meerdere initiatieven geprobeerd deze tendens te keren, maar helaas zonder gewenst resultaat.