Blue Flower

 !!Belangrijke informatie!!

Langs deze weg willen wij u op de hoogte brengen dat wij per 1 mei 2019 gaan stoppen met de activiteiten in Stichting Speel-o-theek Buitengewoon. De reden dat wij hebben besloten te stoppen is de al jarenlange terugloop van leners en vrijwilligers. Op dit moment hebben wij nog maar 10 leden die regelmatig spelmateriaal lenen.

In de afgelopen jaren hebben we meerdere keren met meerdere initiatieven geprobeerd deze tendens te keren, maar helaas zonder gewenst resultaat.

Op 14 maart 2019 heeft u voor de laatste keer de mogelijkheid om speelgoed te lenen. Daarna kan er op de donderdagavonden alleen nog speelgoed worden ingeleverd en niet meer uitgeleend. Donderdag 25 april 2019 zijn wij voor de laatst keer geopend.

___________________________________________

Wat is een speel-o-theek

We lenen speelmateriaal uit. Verder proberen we, als dat nodig is, zo goed mogelijk advies te geven wat de keuze van het speelgoed betreft.

Voor wie is de speel-o-theek

De speel-o-theek is bedoeld voor kinderen en volwassenen, die op een of andere manier belemmerd zijn in hun spelmogelijkheden, door bijvoorbeeld een lichamelijke of verstandelijke beperking. Ook kinderen die langdurige ziek zijn en kinderen die speciaal basis onderwijs of speciaal onderwijs volgen kunnen lid worden. Daarnaast is de speel-o-theek voor instellingen, scholen, peuterspeelzalen, kinderdagcentra en dergelijke.

De speel-o-theek is voor inwoners in Kampen en omstreken.
 
Waarom is er een speel-o-theek

Het is vaak moeilijk om voor kinderen uit onze doelgroep speelgoed te vinden. Bovendien is aangepast speelgoed meestal erg duur in de aanschaf. Als een kind er dan niet goed mee kan spelen is het jammer van het geld dat er voor uitgegeven is. De speel-o-theek biedt de mogelijkheid om speelgoed thuis uit te proberen alvorens het eventueel zelf aan te schaffen. Verder is ieder kind na verloop van tijd uitgekeken op zijn of haar speelgoed. In de speel-o-theek kan steeds ander speelgoed worden geleend, zodat het kind iedere keer wat nieuws heeft om mee te spelen. Door het aanbieden van verschillende materialen kunnen de kinderen gestimuleerd worden in hun ontwikkeling.